Neutralaus poveikio klimatui ir išmanių miestų misija

Europos Komisija atrinko 100 ES miestų, dalyvausiančių ES misijoje „Iki 2030 m. – 100 pažangiųjų neutralaus poveikio klimatui miestų“, dar vadinamoje Miestų misija. Tauragė – vienas iš šių šimto miestų.

Miestai užima tik 4 % Europos Sąjungos (ES) teritorijos, tačiau juose gyvena 75 % ES piliečių. Miestuose suvartojama daugiau kaip 65 % pasaulio energijos ir išmetama daugiau kaip 70 % viso pasaulio CO2 emisijų. Europos žaliojo kurso tikslai – iki 2030 metų 55 % sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas (ŠESD) ir iki 2050 metų tapti klimatui neutraliu žemynu nebus pasiekti be pokyčių miestuose. Be klimatui neutralių miestų klimato kaita nebus suvaldyta.

Dėl šios priežasties, 2021 metais Europos Komisija inicijavo mokslinių tyrimų ir inovacijos programą „100 neutralaus poveikio klimatui ir išmanių miestų iki 2030 m. misija“ (toliau – Miestų misija). Įvertinus 377 Europos miestų paraiškas, Europos Komisija dalyvauti programoje atrinko 112 miestų – 100 miestų iš ES valstybių ir 12 miestų iš programos „Horizontas Europa“ asocijuotų šalių. Tauragė yra vienas iš 100 Europos Sąjungos miestų, patekusių į Miestų misijos programą.

Poveikio klimatui neutralumas miestuose reiškia, jog Miestų misijoje dalyvaujantys miestai iki 2030 m. sieks nulinio grynojo ŠESD išmetimo balanso.

Miestų misijose dalyvaujantys miestai privalės sukurti savo miesto klimato neutralumo iki 2030 metų strategiją. Šį dokumentą sudaro klimato neutralumo veiksmų bei investicijų planas įgyvendinant ŠESD išmetimų mažinimo pokyčius energetikos, transporto, atliekų, pramonės procesai ir produktų bei žemės panaudojimo srityse. Neišvengiamo ŠESD teršalų kiekio likutis turės būti kompensuojamas didinant ŠESD sugėrimų kiekį. Parengta Tauragės klimato neutralumo iki 2030 metų strategija bus pateikta Europos Komisijai, kuri patikrins, ar ji atitinka programos reikalavimus.

Klimato neutralumo sėkmė priklauso nuo visos miesto bendruomenės, o taip pat ir nacionalinės valdžios institucijų. Dėl to dalyvauti šiame transformacijos procese kviečiamos visos suinteresuotos šalys – savivaldybės įmonės bei įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, piliečiai, verslo įmonės, mokslo institucijos bei kiti atstovai.

Šiuo metu organizuojami susitikimai su energetikos, transporto, atliekų ir žemės panaudojimo atstovais! Kviečiame užsiregistruoti ir prisijungti visus, kurie nori pasidalinti įžvalgomis, atstovauti savo nuomonę ir prisidėti prie strategijos kūrimo proceso! Susitikimai vyksta nuotoliniu būdu, o užsiregistruoti galite čia: https://survey.zohopublic.eu/zs/YcTQWk

TURI IDĖJŲ KLIMATUI NEUTRALIAI TAURAGEI? PASIDALINK ČIA!

 

 

Miestų misijos dalyviai

Miestų misijos dalyviai
377
Gauta paraiškų dalyvauti Miestų misijoje
100
ES miestų pateko į programą
2
Miestai iš Lietuvos dalyvauja Miestų misijoje
>

MIESTŲ MISIJOS EIGA

01

Patekimas į Miestų misiją

2022.04.28

Gautas Europos Komisijos patvirtinimas, jog Tauragės rajono savivaldybė pateko į ES Miestų misijos programą. Tauragė, kartu su 112 miestų (100 ES ir 12 asocijuotų šalių) sieks įgyvendinti pokyčius ir tapti klimatui neutrali.

02

Pirmoji Tauragės ŠESD ataskaita

03

Pradėta rengti klimato neutralumo strategija

04

Klimatui neutrali Tauragė: pirmasis susitikimas su bendruomene

05

Pirmieji sektoriniai susitikimai

06

Klimatui neutrali Tauragė miesto šventėje

07

Antrieji sektoriniai susitikimai

08

Susitikimas su verslo atstovais

09

Žalieji piknikai

Susisiekite
su mumis

Agnė Petrošiūtė
Administracijos patarėja
Turite pastabų ar idėjų formuojant Tauragės rajono klimato neutralumo kryptį? Susisiekite ir pasidalinkite su mumis. Jūsų nuomonė mums labai svarbi!    Siųsti žinutę