PradinisGamtos apsauga
Gamtos apsauga

Gamtos apsauga

Žmogus yra tiesiogiai priklausomas nuo gamtos, nes iš jos gauna esminius išteklius, tokius kaip maistas, vanduo ir oras, dėl to ypatingai svarbu užtikrinti sveiką gamtinę aplinką.

Gamta žmonėms teikia įvairias naudas, įskaitant švarų orą bei vandenį, aprūpinimą maistu, kuru ar medicinos produktais, klimato reguliaciją, žemės ūkio kultūrų apdulkinimą, bei, žinoma, estetinį pasigerėjimą ir rekreaciją. 2018 m. Eurobarometro atlikta apklausa parodė, jog 98 – lietuvių galvoja, jog gamta ir biologinė įvairovė yra visuomenės sveikatos ir gerovės pagrindas. Taip pat buvo teigiama, jog biologinė įvairovė ir sveika gamta yra svarbūs ilgalaikiam ekonominiam vystymuisi (95 %). Išties, daugiau nei pusė pasaulio bendrojo vidaus produkto arba tiesiogiai (gamtiniai resursai) arba netiesiogiai (dėl sveiko dirvožemio, švaraus vandens, stabilaus klimato ir kt.) yra sukuriama gamtos.

Ši gamtos teikiama nauda dažnai yra laikoma neišsenkama ir nemokama, tačiau žmogaus veikla daro didelį poveikį gamtinei aplinkai ir ekosistemoms, dėl ko jų kokybė prastėja. Pavyzdžiui:

– Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) teigia, jog remiantis duomenimis, oro tarša sukelia didžiausią pavojų sveikatai Europos Sąjungoje (ES). Kasmet anksčiau laiko dėl oro taršos ES 400 000 žmonių ir yra patiriama šimtai milijardų eurų su sveikata susijusių išlaidų. Labiausiai užterštas oras yra miestuose. 

– 63 % Lietuvos upių ir 64 % Lietuvos ežerų neatitinka geros ekologinės būklės kriterijų. 

– Per pastaruosius keturis dešimtmečius planeta prarado apie trečdalį savo derlingos žemės ir dirvožemio kokybė toliau prastėja. Vis greičiau plinta dirvožemio erozija, jame daugėja teršalų ir mažėja organinių medžiagų. 

– Dėl gamtinių buveinių praradimo ar prastėjimo (paprastai dėl miškų, šlapynių, pievų ir kitų natūralių vietovių pavertimo urbanizuotomis teritorijomis ar žemės ūkio praktikų), invazinių rūšių bei kenkėjų plitimo, taršos, spartėjančios klimato kaitos mažėja biologinė įvairovė. Skirtingai nei anksčiau Žemės istorijoje buvę masiniai rūšių išnykimai, dabartinį didžiąja dalimi nulemia žmogaus veikla. 

Jei norime gyventi sveikoje aplinkoje ir toliau mėgautis gamtos teikiamais ištekliais, būtina imtis veiksmų, skatinančių švarią aplinką, biologinę įvairovę ir klimato kaitos stabdymą.

Situacija Tauragėje

Situacija
Tauragėje

2022 m. atnaujinta Tauragės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2027 metų programa sudaro svarbiausių gamtinės gyvenamosios aplinkos komponentų (oro, vandens) užterštumo bei triukšmo stebėjimų aprašas. Jos tikslai apima:

 • sistemingai stebėti, analizuoti ir prognozuoti gamtinės aplinkos būklę savivaldybės teritorijoje;
 • nustatyti antropogeninio poveikio sąlygotus pokyčius ir galimas pasekmes;
 • sprendimus priimančioms institucijoms operatyviai teikti susistemintą informaciją apie aplinkosaugos problemas bei aplinkosaugos priemonių efektyvumą;
 • nuolat informuoti visuomenę apie aplinkos būklę savivaldybėje.

Tauragės rajono savivaldybė įgyvendina aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą (toliau – SAARS programa), kurios tikslas finansuoti savivaldybės vykdomas aplinkos apsaugos priemones (aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės; atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės; atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės; aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės; visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės; želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizacijos priemonės ir t. t., nurodytos SAARS programos Rekomendacijose). Paraiškas finansuoti aplinkosaugos priemones iš SAARS programos lėšų gali teikti Tauragės rajono savivaldybės administracijos skyriai ir seniūnijos, visuomeninės ir nevyriausybinės organizacijos, viešosios ir biudžetinės įstaigos ir kiti juridiniai asmenys.

Projektai

Projektai

01
Neutralaus poveikio klimatui savivaldybės iki 2030 m. misija

Neutralaus poveikio klimatui savivaldybės iki 2030 m. misija

2022 m. Tauragės rajono savivaldybė pateko į 100 Europos miestų sąrašą, kurie pagal ES misiją „100 klimatui neutralių ir išmaniųjų miestų“ sieks įgyvendinti eksperimentinę inovacijų programą ir iki 2030 m. tapti poveikio klimatui nedarančiomis gyvenamosiomis vietovėmis. Daugiau – Miestų misija

03
Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos sutvarkymas

Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos sutvarkymas

2020 m. užbaigtas buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos sutvarkymas siekiant išvengti pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai ir sumažinti pavojingų cheminių medžiagų grunte lygį, išvalyta ir sutvarkyta praeityje užteršta teritorija, kurioje buvo sandėliuojami naftos produktai: benzinas, dyzelinis kuras, tepalai, bitumas ir kt. Teritorijos užterštas gruntas iškastas ir išvežtas į specialias valymo aikšteles. Kasimo vietose atkasus požeminius vamzdynus, iš jų  išsiurbti naftos produktai, vamzdynai demontuoti.

02
Medžių perkėlimas

Medžių perkėlimas

2022 m. siekiant išsaugoti būsimo aplinkkelio teritorijoje augančias pušis, 30 pušų buvo persodintos. 3–4 metrų aukščio pušys, kurių amžius apie 7–10 metų, iš miško perkeltos į kelias Tauragės miesto zonas: šalia vaikų žaidimų aikštelės iš pietų pusės, kur vasarą kepindavo saulė bei tarp važiuojamosios dalies ir automobilių stovėjimo aikštelės prie gyvenamųjų namų.

04
Miškasodis Skaudvilėje

Miškasodis Skaudvilėje

2022 m. Tauragės rajono savivaldybė kartu su VšĮ Myliu mišką paskelbė akciją „Iškeisk kavos puodelį į medelį“, kurios metu rajono gyventojai, įmonės ir organizacijos galėjo prisidėti prie didžiausio miškasodžio Tauragės rajone, Skaudvilėje. Projekto metu įmonės ir gyventojai skyrė paramą 7 647 medeliams įveisti. Miškasodžio metu Skaudvilės bendruomenė ir Tauragės rajono bendruomenė pasodino net 1 500 medelių. Likusią dalį pasodino VšĮ Myliu mišką rangovai.

Ką galiu
padaryti aš?

Naudoti aplinkai draugiškus, ekologiškus produktus
Naudoti mažiau pesticidų
Kurti gyvenvietes vabzdžiams ir apdulkintojams (vabzdžių viešbučiai, natūralios pievos)
Sodinti vietinius medžius ir išsaugoti senus medžius
Pasikeisti taršius kuro katilus
Automobilių keitimas į mažiau taršius
Kontaktai

Susisiekite
su mumis

Otilija Budrytė
Tauragės rajono savivaldybės administracijos ekologė
Turite pastabų ar idėjų formuojant Tauragės rajono gamtos apsaugos kryptį? Susisiekite ir pasidalinkite su mumis. Jūsų nuomonė mums labai svarbi!  Siųsti žinutę
  Kitos temos

  Susipažinkite su
  kitomis temomis